GIỚI THIỆU TRUNG TÂM TIN HỌC - NGOẠI NGỮ

 

Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ được thành lập theo quyết định số 871/QĐ-BVU ngày 01/03/2017 của Hiệu trưởng trường đại học Bà Rịa - Vũng Tàu với các chức năng, nhiệm vụ:

 

1. Tổ chức thực hiện hoạt động đào tạo:

a) Chương trình ngoại ngữ;     

b) Chương trình tin học ứng dụng;

c) Chương trình giáo dục thường xuyên ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông;

d) Các chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học khác đáp ứng nhu cầu của người học.

2. Thực hiện các công việc khác có liên quan đến ngoại ngữ như biên dịch, phiên dịch hoặc liên quan đến tin học như lập trình, kinh doanh thiết bị công nghệ thông tin, cài đặt phần mềm.

3. Tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ cho các học viên của Trung tâm đã hoàn thành chương trình theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Thực hiện các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế để phát triển, hội nhập và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của đơn vị.

5. Tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ cho các học viên của Trung tâm đã hoàn thành chương trình theo quy định của Trường và của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6. Điều tra nhu cầu học tập ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông tin - truyền thông trên địa bàn, nghiên cứu, tổng kết, rút kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động của Trung tâm nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông tin - truyền thông.

 

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức Trung tâm gồm ban giám đốc và các tổ chuyên môn, nghiệp vụ: tổ quản lý, tổ kỹ thuật, tổ giáo vụ và tổ giảng viên.

 

Ban giám đốc:

ThS. NCS. Hoàng Ngọc Thanh - Giám đốc

ThS. Hoàng Thị Kim Phượng - Phó giám đốc phụ trách khối Anh ngữ

CN. Trương Thị Loan - Phó giám đốc phụ trách khối Ngoại ngữ 2

 

Hiện nay, về Ngoại ngữ Trung tâm thường xuyên mở các lớp:

- Tổ chức học thi và cấp chứng chỉ quốc gia về tiếng Anh theo chuẩn Châu Âu

- Tiếng Anh tổng quát

- Tiếng Anh giao tiếp

- Tiếng Anh chuyên ngành

- Học và thi tiếng Anh chuẩn quốc tế: IELTS và TOEIC

- Tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng Pháp

 

Về Tin học, Trung tâm thường xuyên mở các lớp:

- Tổ chức học thi và cấp chứng chỉ quốc gia về kỹ năng ứng dụng CNTT

- Tổ chức học thi và cấp chứng chỉ đầu ra MOS

- Quản trị và an ninh mạng

- Lắp ráp và cài đặt máy tính

- Lập trình ứng dụng: .NET, C#,…

- Thiết kế đồ họa: Dreamweaver, Premiere, After Effects, 3D Max, Flash, Photo Shop, Corel Draw, Illustrator,…

- Luyện thi chứng chỉ quốc tế Cisco, CCNA, CCNP, CCIE, CCSP, CCSI, Sercurity, MCSA, MCSE,…

- Thiết kế web: HTML, CSS, javascript, PHP, SQL,…

 

Đặc biệt, nhằm tạo điều kiện cho sinh viên đạt chuẩn đầu ra theo quy định của Trường đại học Bà Rịa - Vũng Tàu, hàng tuần Trung tâm đều có tổ chức các lớp về MOS, TOEIC, IELTS,... học viên được kiểm tra đầu vào, phân lớp và đào tạo theo từng cấp độ và đảm bảo đạt chuẩn đầu ra sau khi hoàn tất các khóa học theo quy định.