GIỚI THIỆU TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Trung tâm Công nghệ thông tin được thành lập theo quyết định số 871/QĐ-BVU ngày 01/03/2017 của Hiệu trưởng trường đại học Bà Rịa - Vũng Tàu với các chức năng, nhiệm vụ:

 

1. Tổ chức thực hiện hoạt động đào tạo:

a) Chương trình tin học chuẩn đầu ra của Trường;     

b) Chương trình tin học ứng dụng;

c) Chương trình giáo dục thường xuyên ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông;

d) Các chương trình bồi dưỡng tin học khác đáp ứng nhu cầu của người học.

2. Thực hiện các công việc khác có liên quan đến tin học như lập trình, kinh doanh thiết bị công nghệ thông tin, cài đặt phần mềm, tư vấn giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin.

3. Tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ cho các học viên của Trung tâm đã hoàn thành chương trình theo quy định của Trường và của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Khảo sát nhu cầu học tập ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông tin - truyền thông trên địa bàn, nghiên cứu, tổng kết, rút kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động của Trung tâm nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng tin học, công nghệ thông tin - truyền thông.

 

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức Trung tâm gồm ban giám đốc và các tổ chuyên môn, nghiệp vụ: tổ quản lý, tổ kỹ thuật, tổ giáo vụ và tổ giảng viên.

 

Hiện nay, Trung tâm thường xuyên mở các lớp:

- Tổ chức học thi và cấp chứng chỉ quốc gia về kỹ năng ứng dụng CNTT

- Tổ chức học thi và cấp chứng chỉ đầu ra MOS

- Quản trị và an ninh mạng

- Lắp ráp và cài đặt máy tính

- Lập trình ứng dụng: .NET, C#,…

- Thiết kế đồ họa: Dreamweaver, Premiere, After Effects, 3D Max, Flash, Photo Shop, Corel Draw, Illustrator,…

- Luyện thi chứng chỉ quốc tế Cisco, CCNA, CCNP, CCIE, CCSP, CCSI, Sercurity, MCSA, MCSE,…

- Thiết kế web: HTML, CSS, javascript, PHP, SQL,…

 

Đặc biệt, nhằm tạo điều kiện cho sinh viên đạt chuẩn đầu ra theo quy định của Trường đại học Bà Rịa - Vũng Tàu, hàng tuần Trung tâm đều có tổ chức các lớp về MOS,... học viên được kiểm tra đầu vào, phân lớp và đào tạo theo từng cấp độ và đảm bảo đạt chuẩn đầu ra sau khi hoàn tất các khóa học theo quy định.