CÁC KHÓA ĐÀO TẠO TIẾNG PHÁP

 

TT

Mã khóa học

Nội dung khóa học

Số tiết 45'

GVVN

Học phí (VNĐ)

Đối tượng khác

Sinh viên

1

FR1-6

Tiếng Pháp từ lớp 1 đến lớp 6

45

45

1,400,000

1,200,000

2

FRLT

Luyện thi lấy chứng chỉ đầu ra

30

30

1,000,000

800,000

3

FROT

Ôn thi lấy chứng chỉ đầu ra

15

15

500,000

400,000

4

FRLTQT

Luyện thi lấy chứng chỉ DELF A1,2

45

45

1,400,000

1,200,000