CÁC KHÓA ĐÀO TẠO TIẾNG NHẬT

 

TT

Mã khóa học

Nội dung khóa học

Số tiết 45'

GVVN

Học phí (VNĐ)

Đối tượng khác

Sinh viên

1

JP1-6

Tiếng Nhật từ lớp 1 đến lớp 6

45

45

1,400,000

1,200,000

2

JPLT

Luyện thi lấy chứng chỉ đầu ra

30

30

1,000,000

800,000

3

JPOT

Ôn thi lấy chứng chỉ đầu ra

15

15

500,000

400,000

4

JPLTQT

Luyện thi lấy chứng chỉ JLPT N4,5

45

45

1,400,000

1,200,000