CÁC KHÓA ĐÀO TẠO TIẾNG HÀN

 

TT

Mã khóa học

Nội dung khóa học

Số tiết 45'

GVVN

Học phí (VNĐ)

Đối tượng khác

Sinh viên

1

KR1-6

Tiếng Hàn từ lớp 1 đến lớp 6

45

45

1,400,000

1,200,000

2

KRLT

Luyện thi lấy chứng chỉ đầu ra

30

30

1,000,000

800,000

3

KROT

Ôn thi lấy chứng chỉ đầu ra

15

15

500,000

400,000

4

KRLTQT

Luyện thi lấy chứng chỉ TOPIK 1,2

45

45

1,400,000

1,200,000