CÁC KHÓA ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

TT

Mã khóa học

Nội dung khóa học

Số tiết 45'

Học phí (VNĐ)

Đối tượng khác

Sinh viên

 

Lắp ráp, sửa chữa, cài đặt máy tính

 

 

 

1

SCMT1

Sửa chữa máy tính - P1

60

1,800,000

1,600,000

2

SCMT2

Sửa chữa máy tính - P2

60

1,800,000

1,600,000

 

Quản trị mạng CISCO

 

 

 

1

CCNA1

CCNA - P1

60

2,000,000

1,800,000

2

CCNA2

CCNA - P2

60

2,000,000

1,800,000

3

CCNP1

CCNP - Route - P1

60

2,500,000

2,200,000

4

CCNP2

CCNP - Route - P2

60

2,500,000

2,200,000

5

CCNP3

CCNP - Switch - P1

60

2,500,000

2,200,000

6

CCNP4

CCNP - Switch - P2

60

2,500,000

2,200,000

7

CCNP5

CCNP - Trouble shoot - P1

60

2,500,000

2,200,000

8

CCNP6

CCNP - Trouble shoot - P2

60

2,500,000

2,200,000

 

Chứng chỉ quốc gia

 

 

 

1

TINCB

Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản

90

2,000,000

1,600,000

2

TINNC

Kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao

90

2,000,000

1,600,000

3

TINCBLT

Ôn thi kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản

45

1,000,000

800,000

4

TINNCLT

Ôn thi kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao

45

1,000,000

800,000

 

Microsoft Office Specialist (Bao gồm lệ phí thi lần đầu)

 

 

1

MOSW

MOS Word 2010

45

1,400,000

1,200,000

2

MOSE

MOS Excel 2010

45

1,400,000

1,200,000

3

MOSP

MOS Power Point 2010

30

1,000,000

800,000