[Thông báo] - Chuyển phiên bản MOS 2010 sang 2016

Lượt xem: 350

Ngày đăng: 17/10/2017

Nhằm chuẩn bị kế hoạch triển khai Office 365 của Tập đoàn cho sinh viên toàn trường, từ học kỳ 2 năm học 2016-2017, Trung tâm Tin Học - Ngoại Ngữ đã triển khai giảng dạy MOS 2016 trong chương trình đào tạo chuẩn đầu ra công nghệ thông tin cho sinh viên.

Trung tâm sẽ tổ chức đợt thi cuối trên cả hai phiên bản 2010 và 2016 vào ngày 22/10/2017. Sau đợt thi này, Trung tâm sẽ tiến hành cài lại các phòng máy phần mềm Office 2016 và sau đó sẽ chỉ tổ chức học và thi  trên phiên bản Office 2016.

Từ sau ngày 22/10/2017, sinh viên đã học trên phiên bản Office 2010 có nhu cầu thi lại, phải tự học và cập nhật để thi trên phiên bản Office 2016, hoặc đăng ký ôn thi tại Trung tâm.

Xem văn bản

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC