Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu | Ba Ria - Vung Tau University

Viện Du lịch - Điều dưỡng | School of Tourism - Nursing 

Văn phòng Viện: 01 Trương Văn Bang, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu.

Điện thoại: 0254.730.5456 - 3297