Danh sách câu danh ngôn

Đầu tiên họ phớt lờ bạn, sau đó họ cười bạn, kế tiếp họ cực khổ đấu với bạn và cuối cùng bạn thắng.
Mahatma Gandhi – Anh hùng của dân tộc Ấn Độ