Danh sách câu danh ngôn

Hãy chọn công việc bạn yêu thích và như vậy bạn sẽ không phải làm việc một ngày nào trong cuộc đời mình.
Khổng Tử - Triết gia lỗi lạc người Trung Quốc.