Danh sách câu danh ngôn

Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ
Galileo – Nhà Thiên văn học, vật lý học, toán học và triết học người Ý.