Danh sách câu danh ngôn

Không phải là tôi đã thất bại, chẳng qua chỉ là tôi đã thực hiện hàng nghìn cách chưa có hiệu quả.
Thomas Edison - Nhà khoa học người Mỹ.