Danh sách câu danh ngôn

Bạn không chỉ phải chịu trách nhiệm với những gì mình nói, mà cả những gì mình không nói.
Martin Luther - Nhà thần học người Đức.

Góc thư giãn

Đúng nghề

Hai người bạn lâu ngày gặp nhau:

– Lúc này nghề nghiệp sao rồi bồ?

Lịch sự kiện