Danh sách câu danh ngôn

Ngủ dậy muộn thì phí mất cả ngày, ở tuổi thanh niên mà không học tập thì phí mất cả cuộc đời.
Ngạn ngữ Trung Quốc