Chi bộ trường

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Chi bộ Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu vững bước đi lên

Một trong những thành tựu của giáo dục đại học những năm qua là sự hình thành và phát triển nhanh và đa dạng của hệ thống các trường đại học tư thục, huy động sự đầu tư lớn ngoài ngân sách nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đào tạo trình độ đại học, cao đẳng tại các địa phương. Trong bối cảnh chung đó, Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu được thành lập đầu năm 2006. Đồng hành với sự ra đời và phát triển của nhà trường là sự ra đời của Chi bộ Đảng.

Đặc điểm lớn nhất của trường đại học tư thục là nguồn tài chính để tạo lập và phát triển trường tư thục do cổ đông đóng góp; hội đồng quản trị là người quyết định những vấn đề quan trọng nhất: Chiến lược phát triển, tổ chức nhân sự, tài chính, tài sản... Từ đặc điểm đó, hoạt động của Chi bộ Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu  cũng có những khác biệt lớn so với các trường đại học công lập. Mối quan hệ giữa Chi ủy với Hội đồng quản trị và Ban Giám hiệu là sự phối hợp, không phải là sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện. Vượt qua nhiều khó khăn trở chung của trường cũng như khó khăn riêng của công tác Đảng tại một đơn vị mới thành lập, Chi bộ Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu đã không ngừng được củng cố và phát triển. Đến nay, vai trò của Chi bộ ngày càng được khẳng định; chất lượng hoạt động ngày càng được nâng lên và có những ảnh hưởng quan trọng đến sự ổn định và phát triển của trường. Chi bộ chính là nền tảng đảm bảo cho đường lối, chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước về giáo dục đại học được thực hiện hiệu quả. Sự tham gia lãnh đạo của Chi bộ trở thành nhân tố tích cực đối với hoạt động của nhà trường; đội ngũ đảng viên trong cán bộ, giảng viên, sinh viên được phát triển cả số lượng lẫn chất lượng; công tác giáo dục, rèn luyện để đảng viên phát huy vai trò gương mẫu, tiên phong trong nhà trường được quan tâm chú trọng… 

Từ 3 đảng viên ngày đầu thành lập, đến nay chi bộ có 40 đảng viên. Trong đó 35 đảng viên là cán bộ, giảng viên tại các phòng, khoa; 05 đảng viên là sinh viên. Hội đồng quản trị, Ban Giám hiệu nhiệm kỳ 2006-2011 có 83% thành viên là đảng viên; nhiệm kỳ 2011-2016 có 100% thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám hiệu là đảng viên; đối với cấp cán bộ quản lý phòng, khoa có 60% là đảng viên. Cơ quan quản lý cấp trên của Chi bộ Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu là Đảng bộ Khối cơ quan tỉnh.

Những đảng viên là lãnh đạo nhà trường, quản lý các đơn vị đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện nghị quyết của Chi bộ vào các lĩnh vực hoạt động của nhà trường; mối quan hệ giữa Chi bộ với Hội đồng quản trị, Ban Giám hiệu gắn bó chặt chẽ bởi chính các đồng chí Bí Thư, Phó Bí thư Chi bộ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị. Vì vậy, mục tiêu chung là phát triển nhà trường theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Trên cơ sở Quy định 163-QĐ/TW ngày 15/4/2006 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong trường học, bệnh viện ngoài công lập, Chi bộ Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tổ chức các phong trào thi đua học tốt, dạy tốt, phòng chống các tệ nạn xã hội trong học đường. Chi ủy đã làm tốt công tác chính trị tư tưởng trong cán bộ, giảng viên và sinh viên; lãnh đạo công tác chuyên môn, tham gia cùng với Hội đồng quản trị, Ban Giám hiệu xây dựng chiến lược phát triển, các quy chế quản lý nhà trường.

Về công tác phát triển đảng, từ khi thành lập năm 2007 đến nay, Chi bộ đã kết nạp được 47 đảng viên mới, trong đó có 17 cán bộ đảng viên, 30 sinh viên; 100% đảng viên mới có trình độ đại học và sau đại học. Sinh viên được kết nạp đảng đều là những cán bộ đoàn, cán bộ lớp có nhiều thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện, trong đó có 3 đảng viên được giữ lại, bồi dưỡng thành cán bộ, giảng viên nhà trường. Công tác chuyển sinh hoạt đảng cho sinh viên sau khi ra trường là một khó khăn lớn vì mới ra trường, chưa có việc làm hoặc có việc nhưng không ổn định. Sau một vài trường hợp khó khăn, Chi bộ đã đặc biệt quan tâm đến công tác này, hướng dẫn đảng viên trước khi ra trường các phương án xử lý tùy theo từng hoàn cảnh cụ thể. Nhờ đó các đảng viên là sinh viên được chuyển sinh hoạt đúng theo quy định.

Cùng nhà trường vững bước chuyển mình lên giai đoạn phát triển mới, Chi bộ Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu đã xác định những mục tiêu trong giai đoạn 2016-2020:
 Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng đội ngũ đảng viên, tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch vững mạnh; tăng cường đoàn kết, thống nhất trong chi bộ về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thực hiện tốt quy chế dân chủ, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Chi bộ giai đoạn  2015-2020, tích cực góp phần xây dựng Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu phát triển bền vững trên cơ sở nâng cao chất lượng đào tạo, hiệu quả nghiên cứu khoa học, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương và xây dựng Đảng bộ Khối cơ quan tỉnh trong sạch vững mạnh, thực hiện sứ mệnh nhà trường đã đề ra: “Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu là trường đại học định hướng ứng dụng, đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước thông qua việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trên cơ sở liên kết chiến lược giữa nhà trường với doanh nghiệp, giữa đào tạo với sản xuất và dịch vụ”.

truy cập

  • User trực tuyến : 0

  • Số lượt truy cập: 1556