Số, ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu
768/QLCL-KĐCLGD 20/4/2018 Bộ GDĐT Hướng dẫn đánh giá theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CSGD
766/QLCL-KĐCLGD 20/4/2018 Bộ GDĐT Hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học
12/2017/TT-BGDĐT 19/5/2017 Bộ GDĐT Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học