BVU tổ chức tập huấn tự đánh giá đợt tháng 11 năm 2018

Lượt xem: 149

Ngày đăng: 30/10/2018

Ngày 30.11.2018, Hiệu trưởng Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo tổ chức tập huấn tự đánh giá đợt tháng 11 năm 2018 với các nội dung chính:

1- Giới thiệu về Bộ Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục và quy trình kiểm định chất lượng giáo dục.

2- Hướng dẫn xây dựng báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học.

3- Hướng dẫn các phòng, trung tâp xử lý minh chứng.

Đơn vị chủ trì tập huấn: Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục - Liên hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam.

 

Xem thông báo

Xem lịch trình tập huấn

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC