Kiểm định

BVU tập huấn kỹ năng tự đánh giá lần 2
28/01/2019
Để có thể chuẩn bị tốt nhất cho quá trình tự đánh giá, hướng đến đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng, từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 01 năm 2019, Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu (BVU) đã tổ chức chương trình Tập huấn kỹ năng tự đánh giá cơ sở giáo dục theo Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Kế hoạch tự đánh giá cơ sở giáo dục năm 2018-2019
03/12/2018
Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành kế hoạch số 738/KH-BVU ngày 03/12/2018 về việc tự đánh giá cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức các hoạt động chuẩn bị tự đánh giá cấp cơ sở giáo dục
21/11/2018
Tự đánh giá là một hoạt động quan trọng đối với cơ sở giáo dục đại học, nhằm đánh giá lại toàn bộ hoạt động của trường trong một giai đoạn và đề ra kế hoạch cải tiến chất lượng. Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu - BVU hiện đang trong quá trình tự đánh giá chất lượng, tiến tới kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đảm bảo chất lượng

Đặc điểm của giáo dục đại học trong thế kỷ 21 - Xu hướng phát triển của đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng
20/02/2019
Chúng ta đang sống trong một thế giới khủng hoảng, một xã hội tri thức, một kỷ nguyên mà trong đó thời gian gần như đồng nghĩa với sự biến động (time is fluid), không có gì tồn tại lâu dài, mọi việc thay đổi liên tục và không ổn định.
Thông báo lấy ý kiến SV học kỳ 1 năm học 2018-2019
23/10/2018
Để đảm bảo chất lượng giảng dạy, Hiệu trưởng BVU thông báo tổ chức lấy ý kiến của người học đối với hoạt động giảng dạy của GV học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 gồm hai hình thức lấy ý kiến chính là trực tuyến và phỏng vấn.
Phong cách học tập và quy trình học tập qua trải nghiệm
11/10/2018
Mỗi cá nhân đều có một kiểu hình thần kinh khác nhau, tạo ra đặc điểm tính con người và ảnh hưởng lớn đến việc tiếp thu kiến thức trong quá trình học tập. Do đó, giảng viên bên cạnh nắm vững kiến thức chuyên môn, hiểu rõ đặc điểm tâm lý của người học thì cần phải hiểu được những cách thức người học lựa chọn để tiếp thu kiến thức cho bản thân. Bài viết này giới thiệu về phong cách học tập (Learning style) và một mô hình về tâm lý học được ứng dụng khá phổ biến trong giáo dục học là quy trình học tập qua trải nghiệm (The experimential learning cycle).

Tầm nhìn

Đến năm 2020, Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu là một trường đại học có thứ hạng cao trong nước và khu vực, là một địa chỉ đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ có uy tín về các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, du lịch, cảng biển, logistics, công nghiệp hỗ trợ.

Sứ mạng

Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu là trường đại học định hướng ứng dụng, đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước thông qua việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trên cơ sở liên kết chiến lược giữa nhà trường với doanh nghiệp, giữa đào tạo với sản xuất và dịch vụ.

Giá trị cốt lõi

Nhà trường xác định chất lượng và hiệu quả đào tạo là giá trị hàng đầu, là nguyên tắc và định hướng cho các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học; là yếu tố quyết định cho sự mở rộng hợp tác, cạnh tranh và phát triển của nhà trường.

Mục tiêu

Sinh viên Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu được học tập trong môi trường giáo dục hiện đại, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp; tốt nghiệp ra trường với khát vọng sáng tạo và khởi nghiệp; tự tin tham gia vào thị trường lao động trong nước và hội nhập quốc tế.