TRUNG TÂM TƯ VẤN VIỆC LÀM - KHỞI NGHIỆP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Địa chỉ: Phòng 2005, Số 01 Trương Văn Bang, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu

Điện thoại: 0254.730.5456 - 3268

Email: cces.bvu@gmail.com, cces@bvu.edu.vn