Tin tức - Sự kiện

Đại học Văn bằng 2 ngành Logistics - Nhiều cơ hội tham gia vào thị trường lao động quốc tế

Với sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0, hoạt động dịch vụ cảng biển, logistics và quản lý chuỗi cung ứng cũng đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Dịch vụ logistics và quản lý chuỗi cung ứng đánh dấu mốc quan trọng trong đời sống kinh tế - xã hội, góp phần thúc đẩy sản xuất, lưu thông, phân phối hiệu quả, nâng cao tính cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập với thế giới. Nhận thấy những lợi thế và tiềm năng của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và khu vực, năm học 2018, Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển sinh Đại học Văn bằng 2 ngành Logistics.