Thông báo

Thông báo tuyển sinh Đại học văn bằng 2 Ngôn ngữ Anh
04/10/2018
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 NGÀNH: NGÔN NGỮ ANH Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu xin gửi tới Anh/ Chị lời chào trân trọng. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người học bổ sung, hoàn thiện kiến thức, chuẩn hóa văn bằng phục vụ tốt hơn cho nhu cầu công việc, năm học 2018, Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức tuy...
Thông báo Tuyển sinh Đại học liên thông Công nghệ thông tin học tại huyện Châu Đức
23/06/2018
/documents/450568/0/Tuyen+sinh+lien+thong+CNTT+%28hoc+tai+huyen+Chau+Duc%29.doc/e973d477-8f0e-445f-a687-89118266d56d