Trung tâm Đào tạo Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu tại thành phố Bà Rịa

Địa chỉ: 165 Nguyễn Hữu Thọ, phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tel: (0254) 730 2979; Email: baria@bvu.edu.vn

Facebook: fb.com/BVU.VungTauUniversity/