Tin tức - Sự kiện

Học tại thành phố trẻ - ra trường có việc làm

Năm học 2019 - 2020, ngoài các lớp và Đại học liên thông, Văn bằng 2, Thạc sĩ, Trung tâm Đào tạo tại thành phố Bà Rịa tuyển sinh và đào tạo 9 ngành Đại học chính quy dễ tìm kiếm việc làm như: Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ Anh, Đông phương học, Quản trị khách sạn, Quản trị du lịch và lữ hành, Công nghệ thông tin, Logistic và quản lý chuỗi cung ứng, Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử. Trung tâm Đào tạo tại thành phố Bà Rịa - một địa chỉ học tập trên thành phố trẻ, nơi chắp cánh ước mơ cho học sinh Bà Rịa - Vũng Tàu và cả nước; nơi 100% sinh viên ra trường có việc làm, có tương lai tươi sáng và cuộc sống hạnh phúc.