Tin tức - Sự kiện

Đại học Văn bằng 2 Ngôn ngữ Anh - chìa khóa của hội nhập và phát triển

Ngôn ngữ Anh giúp người học cải thiện bản thân, cải thiện cuộc sống và tương lai của chính mình. Với người đang làm trong lĩnh vực ngoại giao, hành chính văn phòng, giáo dục và một số công việc khác, ngôn ngữ Anh đóng vai trò rất quan trọng: 1/ Là công cụ để làm việc, phương tiện giao tiếp linh hoạt và hiệu quả; 2/ Là tiền đề quan trọng giúp người học có thể tiếp cận, cập nhật những nguồn tri thức mới trên khắp thế giới.