Danh sách câu danh ngôn

Cố gắng đọc một vài cuốn sách và nghe thuộc lòng vài bản nhạc cổ điển vì thực ra chúng rất ít.
TS. Lê Thẩm Dương - Giảng viên đại học