Danh sách câu danh ngôn

Nghệ thuật tối thượng của người thầy là đánh thức niềm vui trong sự diễn đạt và tri thức sáng tạo.
Albert Einstein - Nhà vật lý người Đức