Danh sách câu danh ngôn

Hãy trung thực trong những việc nhỏ bởi sức mạnh của bạn nằm ở đó
Mother Teresa - Giải Nobel Hòa Bình