Danh sách câu danh ngôn

Giáo dục như ánh thái dương phản chiếu cả đến những gian nhà cỏ thấp bé, mái tranh của con nhà nghèo.
Johann Heinrich Pestalogi - Nhà Giáo dục người Thụy Sĩ.