Danh sách câu danh ngôn

Sự sáng tạo đòi hỏi phải có can đảm để buông tay khỏi những điều chắc chắn
Erich Fromm - Nhà tâm lý học người Đức