Danh sách câu danh ngôn

Ngay từ bây giờ và sau này, hãy nghỉ ngơi và thư giãn. Làm việc liên tục có thể ảnh hưởng xấu tới phán đoán của bạn.
Leonardo DaVinci - Thiên tài toàn năng người Ý