Danh sách câu danh ngôn

Nghị lực và bền bỉ có thể chinh phục tất cả mọi thứ.
Benjamin Franklin - Chính trị gia người Mỹ.