Danh sách câu danh ngôn

Nếu cơ hội chưa gõ cửa nhà bạn, có nghĩa là nhà bạn chưa có cửa, hãy gắn một cái.
Moilton Berle – Diễn viên người Mỹ, ông vua Truyền hình