Danh sách câu danh ngôn

Tôi chưa bao giờ hi vọng gây dựng công ty, tôi muốn tạo ra sự tác động
Mark Zuckerberg - Người sáng lập Facebook