Danh sách câu danh ngôn

Hãy cố gắng không phải để thành một người có địa vị, mà là một người mang lại những giá trị.
Albert Einstein - Nhà Vật lý lý thuyết người Đức