Danh sách câu danh ngôn

Điểm mạnh của người trẻ là họ tích cực với mọi thứ, tích cực với tương lai.
Jack Ma - Tỷ phú người Trung Quốc.