Kết quả tuyển sinh đại học văn bằng 2, kỳ thi ngày 7/9/2014

Điểm chuẩn trên áp dụng cho thí sinh thuộc khu vực 3, không ưu tiên, chênh lệch điểm chuẩn giữa các khu vực liền kề là 0,5 điểm; giữa các nhóm đối tượng liền kề là 1,0 điểm. Thí sinh trúng tuyển không có môn thi nào bị điểm liệt (0 điểm). Khu vực được căn cứ vào hộ khẩu thường trú của thí sinh và quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành.

Triển khai công tác tốt nghiệp đại học văn bằng 2 hệ chính quy khóa tuyển 2012 đợt 2

Không áp dụng làm đồ án, khoá luận tốt nghiệp, thi tốt nghiệp khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp gồm 2 phần.

+ Lớp DB12KT, DB12D2 ôn từ ngày 06/10/2014 đến ngày 26/10/2014, thời lượng ôn cho mỗi môn thi là 10 tiết, thông báo lịch ôn trước ngày 29/9/2014.

+ Lớp DB12TM ôn từ ngày 24/11/2014 đến ngày 14/12/2014, thời lượng ôn cho mỗi môn thi là 10 tiết, thông báo lịch ôn trước ngày 17/11/2014.

THỐNG KÊ

  • User trực tuyến : 0

  • Số lượt truy cập: 60291