Danh sách câu danh ngôn

Học tập không phải một nhiệm vụ hay một vấn đề khó giải quyết - nó là cách để sống trong thế giới. Con người học tập khi theo đuổi các mục tiêu và kế hoạch có ý nghĩa của chính mình.
Sidney Jourard - Nhà tâm lý học người Canada.