Danh sách câu danh ngôn

Điều tôi muốn biết trước tiên không phải là bạn đã thất bại ra sao mà là bạn đã chấp nhận nó như thế nào.
Abraham Lincoln (1809-1865) Tổng thống thứ 16 của Mỹ