Danh sách câu danh ngôn

Công nghệ chỉ là công cụ. Còn trong việc giúp những đứa trẻ làm việc với nhau và động viên chúng, giáo viên là quan trọng nhất.
Tỷ phú công nghệ Bill Gates người Mỹ