Giao lưu giữa sinh viên BVU và sinh viên Đại học Fukuoka Jo (Nhật Bản)

Ngày đăng: 22/02/2019
  Nhằm tăng cường sự hiểu biết về văn hóa Nhật Bản cho sinh viên chuyên ngành ngôn ngữ...