Thông tin đào tạo

Triển khai công tác đầu năm học 2014-2015 đối với SV Liên thông, VB2
05/09/2014
Thời gian: 8h00' đến 11h00' thứ 7, ngày 13 tháng 9 năm 2014. Địa điểm: Hội trường Thành ủy Vũng Tàu (76 Trương Công Định, phường 3, thành phố Vũng Tàu).
Thông báo phân công giảng dạy, xếp lịch học, đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2014-2015
15/08/2014
THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY, XẾP LỊCH HỌC VÀ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN HK 1 NĂM HỌC 2014 -2015 Thực hiện kế hoạch, tiến độ đào tạo năm học 2014-2015, Hiệu trưởng thông báo về việc phân công giảng dạy, xếp lịch học và đăng ký học phần HK1 năm học 2014-2015 (trừ các lớp tuyển sinh sau ngày 01/09/2014) như sau:
Trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10