THÔNG TIN ĐÀO TẠO
Thông báo tổ chức Lễ tốt nghiệp thạc sĩ Khóa 2 Ngày đăng: 05/30/2018 Lượt xem: 618

Thông báo nhập học và khai giảng khóa MBA, kỳ thi tuyển sinh 24-25/3/2018 Ngày đăng: 04/13/2018 Lượt xem: 330

Trân trọng kính mời các Anh/Chị học viên tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Quyết định công nhận trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh MBA đợt tháng 3/2018 Ngày đăng: 04/13/2018 Lượt xem: 293

Công nhận trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh MBA đợt 1 năm 2018, ngày thi 24-25/3/2018

Công nhận kết quả thi tuyển sinh MBA đợt 03-2018 Ngày đăng: 04/13/2018 Lượt xem: 254

Kết quả thi tuyển sinh MBA đợt 1 năm 2018, ngày thi 24-25/3/2018.

Thông báo thi tuyển sinh Thạc sĩ QTKD đợt 1 năm 2018 Ngày đăng: 03/06/2018 Lượt xem: 664

Thông báo tổ chức Lễ tốt nghiệp thạc sĩ Khóa 1 Ngày đăng: 11/06/2017 Lượt xem: 778