Nghiên cứu khoa học

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2017-2018 của sinh viên ngành Hóa học và CNTP, Viện Kỹ thuật – Kinh tế biển.

Lượt xem: 634

Ngày đăng: 05/01/2019

Dưới sự hướng dẫn của ThS Lê Thị Anh Phương – giảng viên ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học - Viện Kỹ thuật – Kinh tế biển, sinh viên Nguyễn Ngô Phương Duy đã hoàn thành  đề tài nghiên cứu "Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng và ứng dụng của vật liệu nano carbon từ vỏ cua" trong năm học 2017 – 2018. Sáng ngày 05/01/2019, Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế đã tổ chức buổi nghiệm thu đề tài này tại phòng họp cơ sở 1, 80 Trường Công Định với sự tham gia của Hội đồng nghiệm thu và các bạn sinh viên ngành Hóa học và CNTP của BVU.

Hội đồng nghiệm thu gồm các giảng viên của ngành CNKT Hóa học - Viện Kỹ thuật Kinh tế biển như: TS. Đặng Thị Hà là Chủ tịch Hội đồng, TS. Nguyễn Hồng Vinh là phản biện 1, ThS. Nguyễn Quang Thái là phản biện 2 và ThS. Lê Thị Thu Dung làm ủy viên Hội đồng, TS. Phùng Thị Mỹ - Phó trưởng phòng KHCN - HTQT là thư ký Hội đồng.

SV Nguyễn Ngô Phương Duy báo cáo kết quả nghiên cứu trước Hội đồng nghiệm thu

Mục tiêu của nghiên cứu này là tận dụng tối đa các phế phẩm thủy hải sản như vỏ cua, ghẹ để điều chế ra vật liệu nano cacbon có khả năng hấp phụ kim loại. Ở đây, kim loại Pb được sử dụng như một một đối tượng để nghiên cứu khả năng hấp phụ của vật liệu kim loại mới tạo ra. Để đạt được mục tiêu trên tác giả đã tiến hành khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình điều chế vật liệu nano cacbon, tìm hiểu đặc trưng các đặc tính của vật liệu thu được như đặc điểm cấu trúc, hình thái học, diện tích bề mặt,… và đánh giá khả năng hấp phụ kim loại nặng trong môi trường nước.

Hoàn thành nghiên cứu, tác giả đã thu được một số kết quả như sau: đã điều chế ra vật liệu nano carbon với nguồn cacbon từ chitosan đươc tổng hợp từ vỏ cua với các điều kiện thủy nhiệt là 200oC và 24h, xác định được điểm bề mặt, cấu trúc của vật liệu qua ảnh hiển vi điện tử quét (SEM) và truyền qua (TEM), giãn đồ XRD và phổ hồng ngoại (FT-IR). Vật liệu nano carbon tạo ra có diện tích bề mặt riêng lớn (diện tích bề mặt BET là 854,251 m2/g, thể tích lỗ theo BJH là 1,686 cm3/g, kích thước lỗ xốp 5,4 nm) có khả năng hấp phụ cao. Tác giả cũng khảo sát được một số yếu tố ảnh hưởng đến khả năng hấp phụ Pb(II) của vật liệu cacbon như: thời gian đạt cân bằng hấp phụ là 150 phút; trong khoảng khối lượng vật liệu hấp phụ đã khảo sát thì khối lượng vật liệu tối ưu cho sự hấp phụ (Pb(II) là 0,2g + Khi tăng nhiệt độ từ 30oC đến 60oC thì hiệu suất hấp phụ giảm, cho thấy đây là một quá trình hấp phụ vật lý và quá trình hấp phụ là quá trình tỏa nhiệt; xác định được tải trọng hấp phụ cực đại đối với Pb(II) lên vật liệu nano cacbon là 17,2117 mg/g; các kết quả tính theo mô hình hấp phụ Langmuir và Freundlich cho thấy, quá trình hấp phụ tuân theo mô hình Langmuir; sự hấp phụ Pb(II) lên vật liệu cacbon là sự hấp phụ vật lý đơn lớp.

Qua buổi nghiệm thu này, sinh viên Phương Duy cũng như các bạn sinh viên khác của ngành CNKT Hóa học đã thu nhận được nhiều nhận xét, góp ý bổ ích từ phía Hội đồng nghiệm thu. Hội đồng cũng chỉ ra những hạn chế giúp tác giả hoàn thiện hơn đề tài của mình. Đề tài của sinh viên Nguyễn Ngô Phương Duy được đồng ý nghiệm thu và đánh giá xếp lại khá.

                                                                                                                         An Trần

 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Thông báo NCKH

NCKH - công trình đã công bố của cán bộ, giảng viên

Công trình công bố của cán bộ, giảng viên

ThS. Trần Thái Sơn: Nghiên cứu phương pháp sấy đông khô ứng dụng trong chế biến thuỷ hải sản, Tập san Khoa học và đào tạo số 2, Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu tháng 6/2014, tr.87-91.

 • PGS.TS. Hoàng Văn Việt, Chất lượng đội ngũ cán bộ dân tộc Khmer trong hệ thống chính trị Đồng bằng sông Cửu Long-Quan phân tích định lượng, Hội thảo khoa học Phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long-Những vấn đề lý luận và thực tiễn, HQGTPHCM,ĐHKHXH&NV, tr.369-382.

 • ThS. Vũ Thị Hồng Phượng: Tổng hợp và khảo sát tính chất của vật liệu xúc tác nano PtNi/C cho pin nhiên liệu alcohol, Tập san Khoa học và đào tạo số 2, Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu tháng 6/2014, tr.80-86.

 • ThS. Vũ Thị Hồng Phượng, Synthesis of Carbon Supported Nano-Structured Ptni Electro-Catalysts for Fuel Cell, T.H.P. Vu, T.N.H. Le, B.T.T. Nguyen, V.M. Tran, T.G.H. Nguyen, M.L.P. Le, V.T. Le, T.P.T. Nguyen, Hội nghị: TechConnect World 2014, june 15 -18, washington DC, Mục: MO 6.710.

 • ThS. Vũ Thị Hồng Phượng, Synthesis and characterization of carbon supported nano-structured Pt-Ni Catalyst for alcohol fuel cell, Workshop on Nanotechnology and Application -IWNA 2013, 14-16 November 2013, Vung Tau, Vietnam, The 4th International, Mục: NMD-067-P

Danh mục NCKH của sinh viên

Nghiên cứu khoa học của sinh viên

Đề tài đang thực hiện
 • Bước đầu đánh giá diễn biến tài nguyên và môi trường nước tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
  SV: Trần Phương Nam, Huỳnh Công Vĩnh, Nguyễn Toán - DH13CM - Khoa: HH&CNTP
  HD: PGS.TS Bùi Tá Long

 • Nghiên cứu quy trình sản xuất nước uống lên men từ thịt quả điều Anacardium occidentalo
  SV: Ngô Quang Hoan - DH14HD - Khoa: HH&CNTP
  HD: TS Đặng Thu Thủy

 • Nghiên cứu sử dụng Diatomite Phú Yên chế tạo vật liệu gốm lọc nước và ứng dụng xử lý nước nhiễm phèn tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
  SV: Trần Văn Tiến - DH13HD - Khoa: HH&CNTP
  HD: ThS Nguyễn Quang Thái