Nghiên cứu khoa học

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở “Đào tạo nguồn nhân lực du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong thời đại 4.0” của TS. Võ Thị Thu Hồng

Lượt xem: 659

Ngày đăng: 22/11/2018

Sáng ngày 22/11/2018, Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác quốc tế Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức buổi Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học "Đào tạo nguồn nhân lực du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong thời đại 4.0" do TS. Võ Thị Thu Hồng, Trưởng ngành Quản trị kinh doanh thuộc Viện Quản lý – Kinh doanh làm chủ nhiệm đề tài.

Tham gia Hội đồng nghiệm thu gồm có TS. Vũ Văn Đông – Phó Hiệu trưởng nhà trường làm chủ tịch Hội đồng; ThS. Phạm Ngọc Khanh – Phó Viện trưởng Viện Quản lý – Kinh doanh và ThS. Đinh Thị Hoa Lê –  Phó trưởng ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành thuộc Viên Du lịch - Điều dưỡng làm phản biện; ThS. Nghiêm Phúc Hiếu – giảng viên Viện Quản lý – Kinh doanh làm ủy viên Hội đồng.

Hình ảnh: Chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu trước Hội đồng nghiệm thu.

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là hệ thống hóa cơ sở lý luận về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, các yêu cầu của lao động du lịch trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0; phân tích thực trạng nguồn nhân lực và công tác đào tạo nguồn nhân lực, những ưu nhược điểm và tồn tại của công tác đào tạo nguồn nhân lực ngành du lịch của Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và đề xuất một số giải pháp về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực du lịch Tỉnh  nhằm  đáp ứng nhu cầu của tỉnh về phát triển du lịch Tỉnh trong giai đoạn cách mạng công nghiệp 4.0.

Hội đồng nghiệm thu đã nhận định đề tài của TS. Võ Thị Thu Hồng có những đóng góp tốt như: thứ nhất, đề tài đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về đào tạo nguồn nhân lực du lịch trong thời đại công nghiệp 4.0; thứ hai,  đề tài phân tích được thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực, những nhận xét khách quan về ưu, nhược điểm về công tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch của Tỉnh Bà Rịa –Vũng tàu trong thời kỳ cách mạng mới; thứ ba, đề xuất một số giải pháp chủ yếu về công tác đào đạo và phát triển nguồn nhân lực du lịch, đáp úng nhu cầu của Tỉnh về phát triển du lịch Tỉnh thành ngành kinh tế mũi nhọn trong thời đại cách mạng khoa học công nghệ phát triển như vũ bão hiện nay; thứ tư, đề tài đóng góp trong việc xây dựng chương trình, phương pháp đào tạo nguồn nhân lực cho ngành du lịch , một ngành công nghiệp không khói sẽ phát triển nhanh, mạnh trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Hình ảnh: Chủ nhiệm đề tài và Hội đồng nghiệm thu

Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao đề tài của TS. Võ Thị Thu Hồng. Sau khi đưa ra các nhận xét và góp ý, các thành viên hội đồng thống nhất đánh giá xếp loại đề tài là loại xuất sắc.

                                                                                                                          An Trần

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Thông báo NCKH

NCKH - công trình đã công bố của cán bộ, giảng viên

Công trình công bố của cán bộ, giảng viên

ThS. Trần Thái Sơn: Nghiên cứu phương pháp sấy đông khô ứng dụng trong chế biến thuỷ hải sản, Tập san Khoa học và đào tạo số 2, Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu tháng 6/2014, tr.87-91.

 • PGS.TS. Hoàng Văn Việt, Chất lượng đội ngũ cán bộ dân tộc Khmer trong hệ thống chính trị Đồng bằng sông Cửu Long-Quan phân tích định lượng, Hội thảo khoa học Phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long-Những vấn đề lý luận và thực tiễn, HQGTPHCM,ĐHKHXH&NV, tr.369-382.

 • ThS. Vũ Thị Hồng Phượng: Tổng hợp và khảo sát tính chất của vật liệu xúc tác nano PtNi/C cho pin nhiên liệu alcohol, Tập san Khoa học và đào tạo số 2, Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu tháng 6/2014, tr.80-86.

 • ThS. Vũ Thị Hồng Phượng, Synthesis of Carbon Supported Nano-Structured Ptni Electro-Catalysts for Fuel Cell, T.H.P. Vu, T.N.H. Le, B.T.T. Nguyen, V.M. Tran, T.G.H. Nguyen, M.L.P. Le, V.T. Le, T.P.T. Nguyen, Hội nghị: TechConnect World 2014, june 15 -18, washington DC, Mục: MO 6.710.

 • ThS. Vũ Thị Hồng Phượng, Synthesis and characterization of carbon supported nano-structured Pt-Ni Catalyst for alcohol fuel cell, Workshop on Nanotechnology and Application -IWNA 2013, 14-16 November 2013, Vung Tau, Vietnam, The 4th International, Mục: NMD-067-P

Danh mục NCKH của sinh viên

Nghiên cứu khoa học của sinh viên

Đề tài đang thực hiện
 • Bước đầu đánh giá diễn biến tài nguyên và môi trường nước tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
  SV: Trần Phương Nam, Huỳnh Công Vĩnh, Nguyễn Toán - DH13CM - Khoa: HH&CNTP
  HD: PGS.TS Bùi Tá Long

 • Nghiên cứu quy trình sản xuất nước uống lên men từ thịt quả điều Anacardium occidentalo
  SV: Ngô Quang Hoan - DH14HD - Khoa: HH&CNTP
  HD: TS Đặng Thu Thủy

 • Nghiên cứu sử dụng Diatomite Phú Yên chế tạo vật liệu gốm lọc nước và ứng dụng xử lý nước nhiễm phèn tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
  SV: Trần Văn Tiến - DH13HD - Khoa: HH&CNTP
  HD: ThS Nguyễn Quang Thái