Hợp tác quốc tế

Tin tức - sự kiện hợp tác quốc tế

Tình nguyện viên, giáo viên tiếng Hoa theo Chương trình hợp tác giáo dục Việt - Đài sẽ đến giảng dạy tại trường Đại Học Bà Rịa - Vũng Tàu từ tháng 11/2018 đến tháng 8/2019

Từ tháng 10/2018, văn phòng Kinh tế & Văn hóa Đài Bắc TP.HCM đã phái cử tình nguyện viên là giáo viên tiếng Hoa đến giảng dạy tại trường Đại Học Bà Rịa - Vũng Tàu trong 1 năm nhằm nâng cao năng lực tiếng Hoa cho sinh viên của trường, đồng thời sẽ là cầu nối cho các hoạt động giao lưu văn hóa Việt – Hoa tại trường.