Hợp tác quốc tế

Tin tức - sự kiện hợp tác quốc tế

Bế mạc chương trình giao lưu văn hóa với Trường Đại học Dongshin (Hàn Quốc)

Từ ngày 08/01/2019 đến ngày 11/01/2019, Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức Chương trình giao lưu Văn hóa với sinh viên trường Đại học Dongshin Hàn Quốc. Tiếp nối thành công của các chương trình năm trước, đây là lần thứ ba hoạt động nhân văn và mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp này được tổ chức. Chương trình giao lưu này là minh chứng cho mối quan hệ tốt đẹp, bền vững giữa hai Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu và Đại học Dongshin trong nhiều năm qua.

AIPA General Assembly Model - BINUS University

Lượt xem: 273

Ngày đăng: 29/05/2018

Greetings from BINUS University!
We are very excited to launch our newest short program – AIPA General Assembly Model will be held on August 5-10. This is our collaboration with AIPA – ASEAN Inter-parliamentary Association (please visit their website: http://www.aipasecretariat.org/) and Passage to ASEAN (P2A) Network.

General Assembly Model is related to the global issue discussed in a parliamentary setting. There will be 3 topics discussed, which are

1. Establishing ASEAN Parliament
2. Negative Effect of Travel and Tourism; and
3. Entrepreneurship in ASEAN

The topics will be relevant for programs related to International Relations, Business, Tourism, Law and most other social and politics related program, however the participation of students from other programs/department is highly encouraged.

We are inviting your students to participate in this 1st AIPA General Assembly Model and the great news: There are 30 scholarships available for students from ASEAN for this program.


Mọ​i thắ​c mắ​c vui lò​ng liê​n hệ:

Phò​ng Khoa họ​c cô​ng nghệ​ - Hợp​ tá​c quố​c tế

SĐT: 0254 7305456 - 3031

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Thông tin dành cho sinh viên quốc tế

Thông tin dành cho giáo viên và tình nguyện viên quốc tế