Hợp tác quốc tế

Tin tức - sự kiện hợp tác quốc tế

Chương trình "Tìm hiểu văn hóa Thái Lan" năm 2018

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu có cơ hội tìm hiểu về lịch sử, văn hóa và lễ hội truyền thống của Thái Lan; trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng sống tự lập, kỹ năng làm việc nhóm và tăng cường sự tự tin trong giao tiếp tiếng Anh, Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức chương trình "Tìm hiểu văn hóa Thái Lan" từ ngày 22-25/11/2018.

Chương trình liên kết đào tạo, trao đổi - Giao lưu sinh viên & thực tập sinh quốc tế

P2A Journey On-Campus / The Adventist University of the Philippines

Chương trình P2A Journey on Campus với chủ đề "Unbox: Learn, Explore, Share từ ngày 17 - 20/12/2018 do trường Đại học Cơ đốc phục lâm Philippine tổ​ chức