Hợp tác quốc tế

Chương trình liên kết đào tạo, trao đổi - Giao lưu sinh viên & thực tập sinh quốc tế

Sinh viên Nhật Bản hoàn thành chương trình học tập 02 tuần tại Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu

Nằm trong chương trình hợp tác quốc tế giữa Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu (Việt Nam) và trường đại học Kyoai Gakuen (Nhật Bản), sáng ngày 27.2.2017, trường đại học Kyoai đã cử một nhóm sinh viên sang học tập tại Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu trong thời gian 02 tuần từ ngày 26.2.2017 – 10.3.2017.

Thông tin du học và học bổng

4 học bổng giúp bạn cất cánh sang Hàn Quốc

Bạn muốn du học Hàn Quốc. 4 học bổng được giới thiệu dưới đây là những học bổng phổ biến dành cho sinh viên quốc tế muốn du học Hàn Quốc