Hợp tác quốc tế

Tin tức - sự kiện hợp tác quốc tế

Chào mừng 2 sinh viên trường Polytech Lille (Pháp) đến thực tập nghiên cứu tại BVU

Vào ngày 14.4.2017, trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu chào đón hai sinh viên trường Polytech Lille (Pháp) đến thực tập nghiên cứu khoa học tại trường. Bên cạnh thời gian nghiên cứu tại trường, các sinh viên Pháp sẽ cùng tham gia học tập, thảo luận chuyên đề với các sinh viên Việt Nam và trải nghiệm cuộc sống tại thành phố biển Vũng Tàu xinh đẹp.