Thông báo tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 trình độ đại học, cao đẳng

Ngày đăng: 12/02/2016 Lượt xem: 217
Xem văn bản Thời gian thi lần 1: - ĐH-CĐ CQ 2016, DC16DD1, DC16KT3, DC16XD1, DC16K1: từ 02/01 đến 15/01/2017 . - Tất cả các lớp còn lại: từ 26/12/2016 đến 15/01/2017 . ...

Thống kê

  • User trực tuyến : 0

  • Số lượt truy cập: 139992