Diễn đàn đại học

Cập nhật thông tin về giáo dục đại học

Chúc mừng HBU (thành viên NHG) về "Con tàu tri thức" - Tòa nhà HBU 25 tầng

"Tự hào", "Háo hức", "Mong đợi từng ngày"... là những cụm từ mà sinh viên, giảng viên HBU dùng khi nói về "Con tàu tri thức" - tòa nhà HBU 25 tầng đang dần hoàn thành.

Chia sẻ - Thảo luận

Nguyễn Thị Thảo Nhi: Cảm ơn BVU, nơi biến ước mơ của em trở thành hiện thực

Nguyễn Thị Thảo Nhi là một trong hai gương mặt tiêu biểu của BVU vừa xuất sắc dành học bổng du học tại Nhật Bản và sẽ chính thức bay sang Nhật vào ngày 27.3.2017 tới đây. Chia sẻ cảm xúc với chúng tôi, Thảo Nhi không giấu được sự biết ơn với các thầy cô giáo trong Viện Ngôn ngữ - Văn hóa – Quan hệ quốc tế, những người đã giúp đỡ Nhi có được thành tích như ngày hôm nay.

Trường Đại học Bologna tại Italia - thành lập năm 1088, là trường đại học đầu tiên ở Châu Âu. Đây là cơ sở giáo dục đầu tiên sử dụng từ universitas trong tên gọi của mình.

TỔNG QUAN

Từ universtiy có nguồn gốc từ chữ Latin universitas magistrorum et scholarium - nghĩa là cộng đồng các giảng viên và học giả.

Trong quá trình phát triển của đời sống xã hội và khoa học công nghệ, vai trò và vị trí của giáo dục đại học nói chung và các trường đại học nói riêng ngày càng trở nên quan trọng. Các trường đại học không chỉ có vai trò chủ chốt trong lĩnh vực đào tạo nhân lực khoa học - công nghệ trình độ cao mà thực sự đã và đang trở thành các trung tâm nghiên cứu lớn về sản xuất tri thức mới và phát triển, chuyển giao công nghệ hiện đại, góp phần phát triển bền vững.

Với quan niệm hiện đại về giáo dục như là một cơ sở hạ tầng xã hội với các chức năng cơ bản là nâng cao dân trí, phát triển nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, giáo dục phát triển dựa trên 4 trụ cột chính là: Học để biết - học để làm - học để làm người - học để chung sống, mô hình phát triển của nhà trường đại học hiện đại đương nhiên phải được định hướng vào yêu cầu bảo đảm hình thành và phát triển nhân cách con người có trình độ học vấn cao.

Trong giai đoạn hiện nay và tương lai, các quan điểm giáo dục liên tục, giáo dục suốt đời, giáo dục cộng đồng, giáo dục kỹ năng sống, phát triển cá nhân.. v.v đã và đang trở thành các quan điểm chủ đạo chi phối xu hướng và quy định những đặc trưng cơ bản của nền giáo dục hiện đại nói chung cũng như chất lượng giáo dục và mô hình phát triển nhà trường đại học hiện đại nói riêng. Định hướng phát triển trên bảo đảm mối liên kết khoa học - công nghệ - văn hoá - xã hội - phát triển cá nhân trong toàn bộ quá trình vận động và phát triển của nhà trường đại học hiện đại.