Danh sách câu danh ngôn

Tôi học được rất nhiều điều từ những sai lầm của mình, của những thất bại của mình. Tôi không bao giờ sợ chúng vì tôi biết cuộc đời ai cũng vậy, có nhiều sai lầm và thất bại lắm.
Jack Ma - Tỷ phú người Trung Quốc.