Danh sách câu danh ngôn

Có 3 yếu tố thành công: Đúng thời điểm, đúng người và chuẩn bị cho chặng đường 10 năm.
Jack Ma - Tỷ phú người Trung Quốc.

Tin tức - Sự kiện

Giao lưu Doanh nghiệp - Trường Đại học với sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật hoá học của BVU

Chương trình giao lưu Doanh nghiệp - Trường Đại học với sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật hoá học của BVU đã thành công tốt đẹp, mở ra cho sinh viên BVU hướng hoàn thiện năng lực (chuyên môn, kỹ năng) của bản thân để đáp ứng các yêu cầu của doanh nghiệp đồng thời mở ra nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên BVU khi được giao lưu, nói chuyện, gặp mặt trực tiếp nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực hoá dầu, môi trường, dược, thực phẩm…