Danh sách câu danh ngôn

Nghệ thuật dạy học là nghệ thuật phụ trách việc khám phá.
Nhà thơ Mark Van Doren người Mỹ