ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC
LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY

Từ ngày 01/02/2017 đến ngày 15/04/2017

Ôn thi từ 27/3/2017; thi tuyển 22-23/4/2017. Các bạn vui lòng đăng ký theo mẫu dưới đây. Chúc các bạn thành công.

Ngành/chuyên ngành dự tuyển

Thông tin cá nhân
Nam Nữ

Thông tin hồ sơ liên quan


Tập tin phải là hình ảnh, kích thước không quá 5 MB.
(*)Thông tin bắt buộc