ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Từ ngày 30/10/2017 đến ngày 15/12/2017

Xét tuyển đại học chính quy theo học bạ THPT bổng sung đợt 2 năm 2017, nhận hồ sơ từ 30/10/2017 đến 15/12/2017. Từ khoá đào tạo năm 2017, BVU tổ chức đào tạo đại học chính quy từ 3 đến 3.5 năm. CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG!
Hình thức tuyển sinh