ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Từ ngày 01/03/2017 đến ngày 29/04/2017

XT theo học bạ THPT Đợt 1: 1/3 - 29/4/2017, nhập học (thí sinh đã có bằng THPT) 2/5/2017 - Đợt 2: 3/5 - 31/7/2017, nhập học: 3/8/2017 - Đợt 3: 2/8 - 31/8/2017; nhập học: 3/9/2017 * XT theo KQ thi THPT QG 2017 - Đợt 1: 1/4 - 30/7/2017 - Nhập học 2/8/2017 - Đợt bổ sung, nhận hồ sơ từ 3/8/2017. Điểm mới, từ năm 2017, ĐH BR-VT (BVU) đào tạo ĐH chính quy từ 3 - 3,5 năm. Các bạn đã có bằng THPT hoặc HS đang học lớp 12 vui lòng đăng ký theo mẫu dưới đây để BVU tư vấn, chia sẻ thông tin chi tiết. Chúc các bạn thành công.
Hình thức tuyển sinh