ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Xét tuyển đại học chính quy

Bạn hãy điền các thông tin đăng ký trực tuyến bên dưới.
Hoặc tải phiếu đăng ký xét tuyển theo học bạ THPT, in ra và điền thông tin tại http://bvu.edu.vn/documents/10181/0/2018-PHEU-DANG-KY-XET-TUYEN-HOC-BA.pdf
Hình thức tuyển sinh