Cơ sở vật chất
 

 

 

ẢNH CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO

Trân trọng giới thiệu một số hình ảnh cơ sở vật chất phục vụ đào tạo của Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

 

Thí nghiệm hóa học

 

Thực hành kỹ thuật điện

 

Phòng thực hành máy tính

 

Trong Thư viện điện tử

 

Một góc Phòng Đọc sách của Thư viện

 

Cơ sở 1 tại 80 Trương Công Định, phường 3 Tp. Vũng Tàu

 

Cơ sở 2 tại 01 Trương Văn Bang, phường 7 Tp. Vũng Tàu

 

Cơ sở chính tại phường 11, thành phố Vũng Tàu.