Trải nghiệm học tập qua các chuyến thực tế

Lượt xem: 1488

Ngày đăng: 12/07/2018

Nhằm đưa những kiến thức kinh tế và xã hội được truyền tải trên lớp vào hoạt động thực tiễn, vừa qua giảng viên giảng dạy học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học và Kinh tế chính trị Mác – Lênin, Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin đã tổ chức nhiều chuyến học thực tế và ngoại khoá.

Tại các buổi thực tế, sinh viên được tham quan các công ty: Ajinomoto Biên Hòa; Công ty Ajinomoto Long Thành; Công ty TNHH CS Wind; Công ty TNHH Nitori Bà Rịa- Vũng Tàu và Công ty CP xuất nhập khẩu thủy sản Coinmex.

Sinh viên BVU hào hứng tại Công ty TNHH CS Wind, TX. Phú Mỹ

Chương trình học tập hoạt náo trên xe

Tại các công ty, sinh viên đã được giới thiệu về hoạt động của công ty mình, các quy trình sản xuất, chế độ tiền lương, tuyển dụng, thăm dây chuyền sản xuất, trải nghiệm các hoạt động thực tế, các sản phẩm của các công ty... Tại buổi giao lưu với đại diện công ty, sinh viên đã đặt nhiều câu hỏi về các vấn đề liên quan đến môn học như: giá trị sản phẩm, giá trị sử dụng của sản phẩm, giá trị thặng dư, tiền lương...

Sinh viên BVU và lãnh đạo Doanh nghiệp cùng giao lưu chia sẻ kinh nghiệm

Sinh viên sôi nổi với phần giao lưu

Các hoạt động trải nghiệm thực tế

Các hoạt động thực tế này góp phần làm phong phú vốn kiến thức về các học phần: Chủ nghĩa xã hội khoa học và Kinh tế chính trị Mác – Lênin, Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin p2; đồng thời cung cấp cho sinh viên các quy luật kinh tế và các quy luật về xã hội Xã Hội Chủ Nghĩa. Hiện nay, BVU đang áp dụng giảng dạy kết hợp lý thuyết và thực hành, chú trọng thực hành và được sinh viên hưởng ứng nhiệt tình.

Th.S Chung Thị Vân Anh

Th.S Huỳnh Mộng Nghi

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC