Thông báo việc mượn quân phục học Giáo dục quốc phòng năm 2017

Lượt xem: 552

Ngày đăng: 09/06/2017

Xem văn bản

Địa điểm: nhà thi đấu đa năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, số 100 Nguyễn An Ninh, tp.Vũng Tàu.

Mượn quân phục: thứ 2 ngày 19/6/2017.

- Từ 7h30 - 9h: đại đội: 5, 6, 7, 8, 9.

- Từ 9h30 - 11h: đại đội: 1, 2, 3, 4.

Trả quân phục: thứ 6 ngày 7/7/2017:

- Từ 8h - 11h: đại đội: 1, 2, 3, 4.

- Từ 14h - 17h: đại đội: 5, 6, 7, 8.

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC