Thông báo tổ chức thi kết thúc học phần HK2 năm học 2016-2017

Lượt xem: 537

Ngày đăng: 18/04/2017

Xem văn bản

- Các lớp đại học liên thông từ trung cấp khóa 2015 gồm DT15KT3, DT15DD, DT15CT và các lớp BD15KT3, BDT15DD, BD15CT: thi từ 8/5 đến 21/5/2017.

- Tất cả các lớp còn lại: thi từ 29/5 đến 18/6/2017.

- Kỳ thi phụ: (thi lần 2) từ 10/7 đến 16/7/2017.

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC