Thông báo đăng ký học phần, tổ chức giảng dạy học kỳ 1 năm học 2017-2018

Lượt xem: 1067

Ngày đăng: 30/06/2017

Xem văn bản

Từ năm học 217-2018, bố trí 3 học kỳ/năm học. Học kỳ 1 bắt đầ từ 28/8/2017.

Đăng ký học phần từ: 25/7 đến 3-/7/2017.

Nộp học phí:

Đợt 1: từ 31/7 đến 13/8/2017.

Đợt 2 từ 21/8 đến hết ngày 8/9/2017.

Sinh viên vui lòng đọc thật kỹ văn bản đính kèm.

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC