BVU đón Đoàn Đánh giá ngoài đến Khảo sát sơ bộ (theo chương trình Kiểm định chất lượng giáo dục)

Lượt xem: 384

Ngày đăng: 29/12/2017

Sáng nay, ngày 29/12/2017, tại Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu, Đoàn Đánh giá ngoài (thuộc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQG-HCM) đã chính thức tiến hành Khảo sát sơ bộ, thực hiện quy trình đánh giá ngoài đối với trường BVU.

Trước đó, BVU đã hoàn thành công tác Tự đánh giá và các thủ tục mời đánh giá ngoài theo Quy trình Kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hồ sơ Tự đánh giá của BVU đã được Đoàn đánh giá ngoài nghiên cứu chặt chẽ và đánh giá chi tiết đối với từng tiêu chí trong tổng số 61 tiêu chí thuộc 10 tiêu chuẩn.

Kết quả đánh giá của Đoàn đánh giá ngoài đối với Báo cáo Tự đánh giá của BVU có > 80% nội dung đạt yêu cầu (Báo cáo có chất lượng khá tốt, sẵn sàng để đánh giá chính thức).

Một số hình ảnh làm việc của Đoàn đánh giá ngoài tại BVU. Ảnh: Thanh Phong

Trong đợt khảo sát sơ bộ này, Đoàn đánh giá ngoài tiếp tục nghiên cứu hồ sơ minh chứng và tiến hành khảo sát tại cả ba cơ sở của trường. Ngày mai, thứ 7, ngày 30/12/2017, Đoàn đánh giá ngoài và BVU sẽ ký biên bản Khảo sát sơ bộ và thống nhất chương trình Khảo sát chính thức.

Chương trình Khảo sát chính thức (Đánh giá ngoài) tại BVU sẽ được thực hiện từ ngày 16-20/1/2018 làm cơ sở để cấp chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục cho nhà trường./.

Nhung Lê

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC