BVU cải tiến các quy trình công tác nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động

Lượt xem: 717

Ngày đăng: 13/03/2018

Sáng nay, ngày 13/3/2018, tại Phòng họp cơ sở 1 Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu, đại diện Ban Giám hiệu nhà trường, ông Lê Văn Toàn - Phó Hiệu trưởng đã chủ trì cuộc họp "Bổ sung, cải tiến các quy trình công tác" nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động hành chính, nhân sự và đào tạo của BVU. Thành phần tham dự gồm lãnh đạo các phòng: Nhân sự, Hành chính - Quản trị, Đào tạo, Đảm bảo chất lượng, Tài chính - Kế toán, Vật tư thiết bị; Trung tâm Công nghệ thông tin. Tại cuộc họp, Phó Hiệu trưởng Lê Văn Toàn đã yêu cầu các đơn vị báo cáo kết quả rà soát các quy trình, quy định liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao cần cải tiến, bổ sung nhằm đáp ứng tốt nhất các mặt hoạt động của Nhà trường. Phó Hiệu trưởng cũng yêu cầu việc cải tiến, bổ sung các quy trình cần được thực hiện theo đúng các quy chế, quy định hiện hành; rút gọn các thủ tục hành chính để nâng cao hiệu quả công việc.

Phó Hiệu trưởng Lê Văn Toàn chủ trì cuộc họp "Cải tiến các quy trình công tác" sáng ngày 13/3/2018. Ảnh: Thanh Phong.

 

Sau khi nghe báo cáo của các đơn vị, cuộc họp đã tập trung thảo luận các giải pháp phối hợp giữa các đơn vị sao cho giảm thiểu các thủ tục hành chính trong đó đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý. Đại diện Trung tâm CNTT cho rằng với bộ công cụ Microsoft Office 365 mà Tập đoàn Nguyễn Hoàng đã đầu tư và cung cấp cho Trường, không chỉ cung cấp các dịch vụ tiện ích đến sinh viên mà còn giúp cho việc tin học hoá các quy trình hoạt động của Trường được đẩy nhanh tiến độ. Bên cạnh đó, đại diện các đơn vị đã thảo luận, thống nhất cách thức thực hiện một số thủ tục khác khi cần có sự phối hợp giữa các đơn vị.

Kết thúc cuộc họp, Phó Hiệu trưởng Lê Văn Toàn đã kết luận giao Phòng Hành chính - Quản trị tổng hợp các quy trình, quy định cần chỉnh lý, bổ sung. Trên cơ sở đó các đơn vị chức năng tập trung xây dựng, điều chỉnh, làm thủ tục ban hành trong tháng 3 năm 2018. Việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy trình công tác là một trong những hoạt động thiết thực nhằm cải tiến và nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt hoạt động trong nhà trường./.

Nhung Lê

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC