Tour khảo sát và định hướng nghề nghiệp cho SV chuyên ngành Quản trị Du lịch - NH - KS

Ngày đăng: 25/03/2017

Thời gian: ngày 05 & 19 tháng 04 năm 2017

Địa điểm: The Grand Ho Tram, Xuyên Mộc, BRVT

Đơn vị tổ chức: Viện Du lịch - Quản lý - Kinh doanh


Tin tức - sự kiện