Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho sinh viên

Lượt xem: 127

Ngày đăng: 13/03/2018

Thời gian: 15/03/2018

Địa điểm: NVH Thanh Niên, 160 Hạ Long, P1, Tp. VT

Đơn vị tổ chức: TT.ĐTĐC-PTKNM