Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu là tổ chức hoạt động Khoa học công nghệ


Ngày đăng: 09/16/2015 Lượt xem: 1142

Ngày 15 tháng 09 năm 2015, Bộ Khoa học công nghệ đã công nhận Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu là tổ chức hoạt động khoa học công nghệ trong các lĩnh vực:

- Nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và triển khai thực nghiệm trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học xã hội và khoa học nhân văn thuộc các ngành nghề đào tạo của Trường; Nghiên cứu khoa học phục vụ cho việc đổi mới nội dung, chương trình, giáo trình, phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá, tổ chức tự học cho sinh viên.

- Sản xuất, kinh doanh sản phẩm là kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

- Thực hiện các hoạt động thông tin khoa học, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, biên soạn ấn phẩm công bố công trình khoa học; Chuyển giao công nghệ và thực hiện các dịch vụ KH&CN khác trong lĩnh vực nghiên cứu nêu trên.

Có được kết quả trên đó là thành tựu phát triển, trưởng thành không ngừng  từ khi thành lập đến nay, nhờ sự quan tâm lãnh đạo sâu sắc, tầm nhìn chiến lược của Hội đồng quản trị, Ban giám hiệu, cùng sự đóng góp đầy tâm huyết của các thế hệ cán bộ, giảng viên và sinh viên trong Nhà trường đã có những đóng góp quan trọng làm nên những chỉ số tiềm lực của tổ chức khoa học công nghệ góp phần quyết định chất lượng đào tạo nguồn nhân lực có phẩm chất, tư cách đạo đức tốt; có trình độ chuyên môn cao tương xứng trình độ đào tạo về các lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật, công nghệ hiện đại, chú trọng đến kinh tế kỹ thuật biển; tổ chức nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; thực hiện hợp tác quốc tế, từng bước tiếp cận với tiêu chuẩn chất lượng giáo dục đại học khu vực và quốc tế, góp phần đáp ứng nguồn nhân lực đa dạng phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và của cả nước trong quá trình hội nhập quốc tế.

Việc công nhận này sẽ đẩy mạnh hoạt động KHCN của Nhà trường trong thời gian tới, góp phần nâng cao thương hiệu của Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu.

Nguồn: TS.Vũ Văn Đông       

Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu là tổ chức hoạt động Khoa học công nghệ

Thống kê

  • User trực tuyến : 0

  • Số lượt truy cập: 149209