Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu đẩy mạnh phong trào “đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”

Lượt xem: 354

Ngày đăng: 04/08/2017

Trong những năm qua, vấn đề nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo luôn là chủ đề được toàn xã hội quan tâm, đặc biệt là trong ngành giáo dục. Thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có những chỉ đạo cụ thể, thường xuyên về vấn đề này. Ngày 26 tháng 8 năm 2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016 – 2017. Thực hiện chỉ thị trên, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã chỉ đạo công đoàn các cấp cơ sở về việc triển khai phong trào thi đua năm học 2016 - 2017 với chủ đề "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học" thông qua Công văn số 220/CĐN 13/9/2016. Đổi mới, sáng tạo được xác định là một trong những yếu tố then chốt quyết định đến chất lượng giáo dục đào tạo của Việt Nam nói chung và Trường đại học Bà Rịa – Vũng Tàu (BVU) nói riêng, đặc biệt trong bối cảnh nền công nghiệp 4.0.

1. Đổi mới, sáng tạo

Trong lĩnh vực giáo dục, "Đổi mới, sáng tạo" có ý nghĩa quyết định đối với việc nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo. Đặc biệt là đổi mới, sáng tạo trong các hoạt động dạy và học. Một ý tưởng mới, sáng tạo cần đảm bảo ba yếu tố: tính mới (chưa từng có trước đây), tính có ích (mang lại lợi ích cho một đối tượng nhất định) và tính khả thi (có thể hiện thực hóa).

2. Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học ở BVU

Trường đại học Bà Rịa – Vũng Tàu với hơn 10 năm thành lập, Ban lãnh đạo, các đoàn thể, đội ngũ cán bộ, giảng viên và toàn bộ sinh viên không ngừng đổi mới, sáng tạo trong cả ba lĩnh vực chủ yếu: quản lý; giảng dạy - học tập và nghiên cứu khoa học; từ đó, nâng cao chất lượng đào tạo của trường đồng thời có những đóng góp nhất định cho sự nghiệp giáo dục chung ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và cả nước.

Sinh viên nước ngoài thực hiện nghiên cứu đề tài khoa học tại Trường ĐH BR-VT

Năm học 2016 – 2017, thực hiện Chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công văn số 220/CĐN của Công đoàn Giáo dục Việt Nam và tiếp tục thực hiện Chiến lược phát triển BVU giai đoạn 2014 – 2020, Trường đẩy mạnh việc đổi mới toàn diện nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học. Trong đó, nổi bật nhất là đổi mới về nội dung, chương trình, giảng dạy theo hướng chọn lọc, tiên tiến, gắn với yêu cầu thực tiễn. Bên cạnh chuẩn đầu ra về ngoại ngữ và tin học, Trường bổ sung các học phần kỹ năng mềm vào chuẩn đầu ra áp dụng đối với các khóa tuyển sinh từ năm học 2016 – 2017; Ngay từ năm học đầu tiên, sinh viên BVU sẽ được trang bị những kỹ năng tự học cần thiết thông qua học phần Phương pháp học đại học. Đặc biệt, học phần Tư duy sáng tạo cũng được đưa vào giảng dạy tạo động lực và cảm hứng sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ cho cả giảng viên và sinh viên BVU.

Sinh viên BVU làm việc nhóm trong một tiết học Kỹ năng mềm 

3. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả của phong trào "Đổi mới sáng tạo trong dạy và học" ở BVU

Đổi mới, sáng tạo là mục tiêu, nhiệm vụ và động lực của cả giảng viên và sinh viên; là sự tương tác hai chiều nhằm mang lại thành công cho cả giảng viên và sinh viên. Với giảng viên, giúp họ ngày một hoàn thiện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; Với sinh viên, giúp họ lĩnh hội được những tri thức hữu ích, kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc học tập và làm việc hiệu quả sau này. Do đó, phong trào "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học" là hết sức cần thiết, cần được thực hiện đồng bộ trong cả hoạt động dạy và học.

Ngoài nỗ lực từ phía nhà trường, giảng viên đòi hỏi sinh viên cần đảm bảo một số yêu cầu cơ bản sau:

Một là, sinh viên cần tích cực trong việc đổi mới phương pháp học tập; Trên cơ sở được hỗ trợ từ cố vấn học tập, giảng viên và đặc thù của từng môn học mà lựa chọn phương pháp học tập phù hợp, hiệu quả.

Hai là, sinh viên cần chủ động, độc lập hơn trong quá trình học tập bên trong và ngoài giảng đường; Nâng cao khả năng tự học, phát huy tính sáng tạo của cá nhân; Tăng tính tương tác với giảng viên, nhà trường khi có vấn đề phát sinh để được hỗ trợ kịp thời, đảm bảo các quyền lợi chính đáng của mình thông qua Phòng Công tác sinh viên.

Sinh viên BVU học nhóm tại thư viện của trường

Ba là, bên cạnh việc học tập chuyên môn, sinh viên cần chủ động rèn luyện, nâng cao khả năng về ngoại ngữ, tin học và đặc biệt là những kỹ năng mềm cần thiết liên quan đến định hướng nghề nghiệp của bản thân trong tương lai như: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc nhóm, … thông qua việc tham dự tích cực các hoạt động trong quá trình học tập, tham gia sinh hoạt với các câu lạc bộ yêu thích, tham dự các khóa học kỹ năng mềm, …

Bốn là, trên cơ sở tham vấn từ cố vấn học tập, giảng viên, gia đình…sinh viên phải tự xây dựng cho mình lộ trình học tập phù hợp, hiệu quả. Trong đó, quan trọng nhất là xác định được rõ ràng mục tiêu học tập và định hướng nghề nghiệp trong tương lai từ đó xây dựng các bước đi với lộ trình phù hợp.

4. Kết luận

Việc đổi mới phương pháp dạy và học đòi hỏi những điều kiện thích hợp về phương tiện, cơ sở vật chất và tổ chức dạy học, điều kiện về tổ chức, quản lý. Phong trào "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học" được Ban Giám hiệu BVU rất quan tâm và tạo điều kiện tối đa cho giảng viên và sinh viên với định hướng lâu dài, hướng đến mô hình đại học sáng tạo. Nhà trường không ngừng hoàn thiện những chính sách cụ thể nhằm động viên cán bộ quản lý, giảng viên, người lao động và sinh viên trong toàn Trường tích cực đổi mới, sáng tạo. Trường đại học Bà Rịa – Vũng Tàu, trong chiến lược phát triển của mình tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo; thường xuyên cải tiến, rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng trong công tác quản lý, giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học./.

ThS. Lê Thị Hiếu Thảo 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC