Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu đạt vị trí cao trong bảng xếp hạng Webometrics


Ngày đăng: 08/14/2015 Lượt xem: 1966

Webometrics là một trong những bảng xếp hạng các trường đại học trên thế giới uy tín và lớn nhất hiện nay. Bảng xếp hạng Webometrics được tổ chức Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) tại Tây Ban Nha thực hiện và công bố hai lần mỗi năm. Mục tiêu chính của CSIC là thúc đẩy các trường đại học trên thế giới nâng cao chất lượng giáo dục cũng như tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, tạo nền tảng cho sự phát triển, tiến bộ về trình độ khoa học và công nghệ của đất nước đó.

                             ĐH Bà Rịa-Vũng Tàu xếp 57 trong bảng xếp hạng các trường đại học VN

Cách thức xếp hạng của CSIC dựa trên các thông tin có được từ website do các trường đại học công bố về chương trình đào tạo, cơ sở vật chất phục vụ học tập, số lượng sinh viên, giảng viên, số lượng các công trình khoa học được đăng tải hoặc trích dẫn trong và ngoài nước, tầm ảnh hưởng của các công bố khoa học được đăng tải hoặc trích dẫn, và hoạt động hợp tác quốc tế.

Vì vậy, để có thể khách quan đánh giá về chất lượng đào tạo cũng như khả năng nghiên cứu khoa học của mình, Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu chính thức tham gia bảng xếp hạng Webometrics từ cuối năm 2014. Trong lần đầu tiên tham gia, tháng 8 năm 2014, Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu được xếp hạng thứ 78 trong tổng số 122 trường đại học Việt Nam. Đến tháng 2 năm 2015, thứ hạng Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu trên bảng xếp hạng Webometrics tụt xuống vị trí 82 trên tổng số 122 trường.

Trong thời gian qua, Trường đại học Bà Rịa-Vũng Tàu đẩy mạnh các hoạt động nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học. Kết quả các lĩnh vực hoạt động của trường được giới thiệu rộng rãi trên website của trường và của các khoa. Do vậy trong bảng xếp hạng Webometrics mới đây (tháng 8 năm 2015), vị trí thứ hạng của Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu tăng lên 25 bậc, từ vị trí 82 lên vị trí 57, trong tổng số 122 trường đại học Việt Nam tham gia xếp hạng. Với những kết quả tích cực và khả quan trên, Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, gắn nghiên cứu khoa học với ứng dụng thực tiễn, tạo môi trường làm việc năng động và sáng tạo để trường tiếp tục phát triển bền vững.

Phan Ngọc Hoàng

Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu đạt vị trí cao trong bảng xếp hạng Webometrics

Thống kê

  • User trực tuyến : 0

  • Số lượt truy cập: 150875