Tọa đàm "Đẩy mạnh tính kết nối, chủ động, hiệu quả trong việc đề xuất và thực hiện nhiệm vụ NCKH cấp tỉnh của giảng viên BVU"

Lượt xem: 41

Ngày đăng: 03/10/2018

Tọa đàm "Đẩy mạnh tính kết nối, chủ động, hiệu quả trong việc đề xuất và thực hiện nhiệm vụ NCKH cấp tỉnh của giảng viên BVU"

Thời gian: 13h45, ngày 11/10/2018

Địa điểm: Hội trường cơ sở 1 trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu, 80 Trương Công Định, phường 3, TP.Vũng Tàu

Đơn vị tổ chức: Phòng KHCN-HTQT

Đối tượng tham gia: Cán bộ, Giảng viên BVU